تا حالا شده تنهایی رو حس کنی ؟

تا حالا شده تنهایی رو حس کنی ؟
تا حالا شده دور و برت اونقدر شلوغ باشه که نتونی جواب دوستات رو بدی اما با این حال تواوج تنهایی باشی؟
تا حالا یه شب بی صدا گریه کردی ؟ اونقدر که صورتت خیس بشه از اشکات ؟
یا این که تا حالا دلت شکسته ؟
تا حالا خدا صداتو شنیده؟خدا گریه هاتو دیده؟
تا حالا شده خدارو از ته دل صدا بزنی؟ و تو اوج تنهایی احساس کنی یکی هست که صداتو می شنوه؟
تا حالا شده دلت بخواد یه لحظه خدا رو ببینی ؟
دلت بخواد از خدا بپرسی واسه چی دنیا رو ساختی ؟ ما رو آفریدی ؟
تا حالا شده غرورت بشکنه ؟
تا حالا شده صاحب دلی باشی ولی از دستش بدی؟
تا حالا شده امیدوار باشی بعد بفهمی داری خودتو گول میزنی ؟
تا حالا شده عهدی رو شکسته باشی؟
تا حالا خدا رو حس کردی؟
تا حالا شده بخندی در حالی که کوهی از غم رو سینه اته؟
تا حالا شده فک کن تنهایی و تنها تر از تو هیچکس نیست ؟
تا حالا شده فک کنی خدا هم تو رو تنها گذاشته ؟
خدا هم یادش رفته که تو هستی ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید