تجربه هایی که برامون تو زندگی پیش اومده...

۱۱) تمام ماه ظرفاتو می شوری، خشک می کنی، میذاری تو کابینت، درست روزی که مامانت میاد بهت سر بزنه کلی ظرف نشسته داری، پاک


آبرومت میره!!!۱۲) هروقت همه چیز زندگیت سرجاشه، یه چیزی رو جای اشتباه گذاشتی که بعدا صداش درمیاد!!!۱۳) همیشه هوس همون غذایی رو می کنی که تو یخچال نیست!!!۱۴) میزان سنگ توی غذا با دندان های خراب و سست رابطه مستقیم دارد!!!۱۵) هر وقت میای در کنسرو ماهی رو باز کنی حلقه اش کنده می شه!!!۱۶) اگر تو یه اتوبوس پنجاه تا از بهترین نوع صندلی وجود داشته باشه، همیشه اون داغون داغونه سهم تو میشه!!!۱۷) اینترنت همیشه پرسرعت کار میکنه مگر اینکه شما کار مهم و واجبی داشته باشید!!!۱۸) همیشه ۹۹ درصد اول سریع دانلود میشه، یک درصد آخر قطع میشه!!!۱۹) فاصله شما با گیت سالن پرواز رابطه مستقیم داره با وزن باری که حمل می کنید و رابطه عکس داره با زمان باقی مانده تا پرواز!!!۲۰) دقیقا وقتی داری با بابت راجع به گرفتن ماشین حرف میزنی، تلویزیون یه برنامه پخش می کنه درمورد تاسف بارترین تصادف های تاریخ بشر با


ماشین!!!۲۱) وقتی تزریقاتی ازت پرسید کی پنی سلین زدی فرقی نمی کنه که بگی ۶ سال، ۶ ماه، یا حتی ۶ ثانیه پیش، چون اون هوس کرده ازت تست


بگیره و تو بیشتر درد بکشی!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید