تنها

http://uploadtak.com/images/i5813_1zpo4fb002.jpg❤❤

 

سلاام خدا جووووووووووووووونم


❤❤خدایا یادت هست؟؟؟؟؟!!!!!!!!

اون روز دستتو گرفتم کشیدم بردم بیش اوووووون

باانگشت نشونش دادم❤❤

گفتم خدااااااااااااااایااااااااااااااااااااا من اینو میخام

خودت درستش کن.............!!!!!

نگاهی بهش انداختیووووو گفتی

اااااایییییییییین؟؟؟

من بهترازینو بهت میدم!

من بامو ب زمین کوبیدمو گفتممم ننننننننه....❤❤

همین منواینوو خیییلی دوست داررررم فقط همینو میخوااااااامممم!!

برگشتی تو چشام زل زدیوووووووو گفتی نمیشه....!!!

اخه اون مال کسی دیگه ای شده.....

❤❤❤بعدش روتو برگردوندیوووو رررررفتی..........❤❤❤

خدااایااااااااااا...


خط و نشان دوزخت رابرایم نکش..!!


جهنم تراز ""نبودنش"" جایی سراغ


ندارررم!!!...

/ 0 نظر / 14 بازدید