.....

چقدر سخته، عاشق یکی بشی که نباید بشی...
چقدر سخته، بخاطر اومدن یکی یه دنیا خوش حال شی و بخاطر رفتنش یه دنیا داغون...
چقدر سخته، بخاطر نبود یکی، بخاطر دوری از یکی یه غم گنده تو دلت بیاد که همه هدفات برات بی معنی و خسته کننده شه...
و چقدر سخته تره، که یکی که بخاطرش دنیات بهم ریخته ازت بپرسه چرا برای آیندت هدف نداری، و تو، تو دلت بخوای فریاد بزنی فقط بخاطر تو عزیزم از عشق تو، ولی نمی تونی...عشقی که باید تو دلت حبس کنی...و خیلی سرد جواب میدی انگیزه ندارم...
__Alone___by_sammigurl61190.jpg
/ 1 نظر / 16 بازدید
sam

وب زیبایی داری اگه مایل به تبادل لینک هستین بهم خبر بده[گل]