ماتریس متقارن در ادبیات

این شعر به صورت عمودی وافقی یک جور خوانده می‌شود
یا ماتریس متقارن در ادبیاتاز چهره افروخته گل را مشکن

افروخته رخ مرو تو دگر به چمن

گل را تو دگر مکن خجل ای مه من

مشکن به چمن ای مه من قدر سخن
/ 1 نظر / 14 بازدید
محمد

سلام بهت سرزدم، من هم با جدیدترین ها بروزم. بهترین ها از آن شماست.