جمله هایی که دخترها ظرفیت شنیدنشو ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟

قصده توهین ندارم

اینم یجور طنزه!!!


دوستت دارم ---------------انقدر بی جنبه ان که سریع خودشونو گم میکنن.
میخوام باهات ازدواج کنم ------------دیگه بدبخت میشین مثل کنه میچسبن بهت.
من عاشقت شدم---------چنان برات خودشونو میگیرن که از هر چی عشقو عاشقی حالت بهم میخوره.
من دیروز با دختر داییم رفتم پارک--------دیگه کاری ندارن دختر داییت چند سالشه میخوان از حسودی بترکن.
فردا تنهام میای پیشم--------------چنان برات ناز میکنن که انگار از دختر شاهزاده جزایر مارماری دعوت کردی بیاد پیشت.
دلم برات تنگ شده بود---------------دیگه بیچار شدی نازه و عشوشون میزنه در حد هزار دیگه فکر میکنن چه گوهر گران بهایی هستن که دلت براش تنگ شده.
چقدر خوشگل شدی--------------دیگه خودشونو با جنیفر هم سطح میکنند یه کلمه گفتی خوشگل شدی فکر میکنه دیگه مانکن 2012 اروپا انتخاب شده.

/ 0 نظر / 4 بازدید