دلقک

مردی نزد روانپزشک رفت و از غمی که در سینه داشت سخن گفت.

روان پزشک پاسخ داد: در شهر دلقکی ست که مردم را میخنداند

و شاد میکند نزد او برو تا غم خود را فراموش کنی،

مرد لبخند تلخی زد و گفت : من همان دلقکم!!!

 
/ 1 نظر / 13 بازدید
zohreh

من همان دلقکم.... خیلی جالب بود