جملات خنده دار نوشته شده روی بعضی از محصولات آمریکایی

روی جعبه سشوار: از استفاده در هنگام خواب جدا خودداری فرمایید!


روی جعبه چیپس: شانس خود را برای برنده شدن بیازمایید ،احتیاجی به خرید نیست ، جزئیات در داخل جعبه می باشد.


روی جعبه یکی از غذاهای منجمد: پیشنهاد می شود در حالت غیرمنجمد مصرف نمایید!


روی جعبه پیتزا: لطفا جعبه را سروته نکنید.


روی قوطی سوپ آماده: تذکر! محتویات بعد از حرارت دیدن ، گرم خواهدبود!


روی جعبه اتوی برقی : لباسها را قبل از اتو کردن از تن درآورید!


روی جعبه قرص سرماخوردگی کودکان : برای اطفال زیر 12 سال ؛بعد از استفاده از قرص از رانندگی بپرهیزید!


روی جعبه قرص خواب: استفاده از این قرص با حالت خواب آلودگی توام خواهد بود!


روی جعبه چراغهای کریسمس : فقط در داخل یا خارج خانه استفاده شود!


روی جعبه چرخ گوشت: از استفاده در موارد دیگر خودداری کنید!


روی بسته آجیل: قبل از استفاده بسته را باز کنید!


روی بسته بندی لباس سوپرمن برای بچه ها : هشدار ، این لباس توانایی پرواز ندارد.


روی جعبه دستگاه چمن زنی: وقتی دستگاه روشن است ،تیغه ی چمن زنی حرکت می کند!


ته قوطی نوشابه: لطفا از طرف دیگر قوطی آن را باز کنید!


روی قوطی اسپری رنگ : از اسپری کردن به روی صورت خودداری کنید!


روی قوطی فندک : محتوی مواد محترقه!


دوخته شده به گوشه ی پتو : لطفا در هنگام گردباد از این پتو به عنوان پناهگاه استفاده نکنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید