کاش فقط گاهی"مرد"بودم...( بخونیدش!)

بنام حق!

کاش فقط گاهی"مرد"بودم...

میشد تنهایی ام را به خیابان بیاورم و تا پاسی از شب قدم بزنم...

سیگاری دود کنم و نگران نگاه های هیز مردم نباشم...

کاش گاهی مرد بودم...

بدون دغدغه آوازهایم را زمزمه کنم...

میشد شادیم را به کوچه ها بریزم و با صدای بلند بخندم...

اما حالا از غم!!!

بی هیچ آلایشی...حتی بی هیچ آرایشی...

او خواست که من زن باشم...که بر دوش بکشم بار "تو"را که مردی...!

به رویت نمیاورم که از تو قوی ترم...

آری من زنم...!!!

او خواست که من زن باشم!

هم چنان به تو اعتماد خواهم کرد...عشق خواهم ورزید...به مردانگی ات...خواهم بالید...

با تمام وجود از تو دفاع خواهم کرد...پشتیبانت خواهم بود...و تو...مرد بمان!

این راز را که من مردترم به هیچکس نخواهم گفت...

/ 1 نظر / 8 بازدید
یاسمن

خیلیییییییییی قشنگ بود خیلی...ممنونم