تلخ ترین خرید دنیا

تلخ ترین خرید دنیا،خرید عصا برای پدرم بود ...

/ 1 نظر / 25 بازدید
پاییزفصل زیبا

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم،......... پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم...... و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.........((پاییزفصل زیبا ))