فک و فامیله داریم ؟

من یه جای بی ربط تو یه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی کار میکنم، هر دفعه سرعتا میاد پایین، همه فک و فامیل زنگ میزنن فحشو میکشن بهم میگن چرا سرعت پایینه؟، نمیشه یه کاری کنه مال ما درست بشه؟ این همه پول از مردم میگیرین بازم سرعتتون پایینه؟ پول مارو پس بگیر نخواستیم!
دیروز عمه ام زنگ زده میگه پسرم پولای ماهانه شو جمع کرده اومده سرویس خریده، چطوری دلت میاد؟ ایشالا حرومت باشه! من:
فک و فامیله داریم؟

به مامانم گفتم سشوارم سوخته ,سشوارش رو بهم میده میگه:اینو بگیر! خیلیییی عالیه!
هم جمع و جوره،
هم گرماش خیلیییی زیاده،
هم جنسش عالیه
هم..
فقط داری موهاتو سشوار میکنی* وسطش خاموشش نکن، دیگه روشن نمی*شه!
مامانه ما داریم؟؟ فک و فامیله ما داریم؟

دارم به یکی از دوستام اس میدم بابام یهوه برگشته میگه واسه اون دختری که با تو دوست شده متاسفم….
من :
فک و فامیله داریم؟؟؟

الان مامانم منو صدا کرده از اتاقم رفتم تو اتاقش میگم چیه مامان جان!!! میگه منو بوس کن شب به خیر بگو برو!!! گفتم:منو از اونجا کشوندی بیام بوس کنم شب به خیر بگم؟؟ مثل این بچه کوچولو ها رفت زیر پتو باهام قهر کرده هر کار هم میکنم دوست نمیشه[تصویر: icon_smile.gif])
مامانه کودک درون زندس ما داریم؟؟

همکار پدرم با دخترش ( که منم یه ساله ازش خوشم میاد ) و خانومش که کلی هم دَک و پز دارن بعد مدت ها اومدن خونمون , از شانس فضایی منم اَد همون روز وضع معدم غاراش میش شده بود. اینا هم شیرینی خامه ای گرفته بودن منم که کلی واسه دختره تیپ زده بودم رفتم نزدیک دختره نشستم گفتم خوب سارا خانوم با درس و دانشگاه چه کار میکنید ؟
دختره داشت تعریف میکرد و منم یه شیرینی تر برداشتم که بخورم که مامانم از اون ور سالن بلند گفت اِاِاِ نخور اون شیرینیو پسر تو مگه اسهال نداری ؟
منو میگی : دختررو میگی بابام رو میگی
یعنی همون موقع بدون هیچ حرفی رفتم تو اتاقم واسه,خدافظی هم نیومدم بیرون!
مامانه ادو ضایع کنه ما داریم !!!

رفتیم خونه فک وفامیلامون ، بی شعورا هیچ کار خاصی نکردن که من بتونم اینجا بنویسم … ایندفعه واقعاً از همه تون یکصدا میپرسم: فک و فامیله داریم؟

/ 0 نظر / 11 بازدید