پــ نــ پــ (جدید)

سرمو کچل کردم میخوام برم خدمت دوستم دیده میگه میخوای بری خدمت ؟
پ ن پ سرم شپش داشت عمدا کچل کردم تا از دست شپش ها راحت بشم!
از ابهرماشینمو پارک کردم یهو یه ماشین اومد بهم زد و من هم 2 متر رو هم پرواز کردم و افتادم زمین یارو اومده میگهآقا چیزیتون شد؟) گفتم:پـَـ نـَـ پـَـ تمارض کردم ! خودمو انداختم زمین داور پنالتی بگیره !!!کلاغ اولی :غار
کلاغ دومی:غار؟؟؟؟
کلاغ اولی : په نه په هتل پنج ستاره !!!
مزن بر سر ناتوان دست زور...پ نه پ! بزن سنگ بر سرش از راه دور!!!

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم اومد میگه خوابه؟ گفتم: پ نه پ رو اسکرین سیوره لگد بزنى روشن میشه!!!دارم با ماشین از کوچه رد میشم یارو با وانتش وسط کوچه وایساده! میاد بهم میگه میخوای رد بشی؟ میگم پ ن پ می خوام پشت تو پارک کنم...داشتم یه گربه رو تو سبد می بردم صدای میو میوش کل خیابون رو برداشته بود …
دختره میگه گربس؟! پـَـــ نــه پـَـــ نهنگه اختلال ژنیتیکی پیدا کرده !!!

/ 0 نظر / 10 بازدید