♥ عاشقم من , عاشق تو ♥

عاشقم من , عاشق تو


عاشق هر چه در اطراف توستدوستت دارم به اندازه ی تمام دوست داشتنی هاراه رفتنت , خندیدنت , حرف زدنتاب و رنگی از فرشته ها داردعرش گلباران می شود از دوست داشتنتوقتی با توام همه را دوست دارمهرچه در اسمان و زمین است زیباستهمه چیز رنگ امید و خوشبختی دارداز هیچ چیز هراسم نیستتویی که دوست داشتنت هم زیباستدوستت دارم ای دوست داشتنی ترین

/ 0 نظر / 3 بازدید