جواب های بسیار خنده دار دانش اموز سر امتحان

پاسخهای جالب این دانش اموز باعث شد تا نمره صفر نگیرد. سوال ها و جوابها را بخوانید.


درکدام جنگ ناپلئون مرد؟
در اخرین جنگش


اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟
در پایین صفحه


چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون ان که ترک بردارد؟
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد


علت اصلی طلاق چیست؟
ازدواج


علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟
امتحانات


چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟
نهار و شام


چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟
نیمه دیگر ان سیب


اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟
خیس خواهد شد


یک ادم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟
مشکلی نیست شبها می خوابد


چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد


اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خوهید داشت؟
دستهای خیلی بزرگ


اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر ان را درچند ساعت خواهند ساخت؟
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده

/ 2 نظر / 41 بازدید
ساناز

مام بعضي اوقات از اين شيرين كاريا ميكنيم خوب بد بخت هول شده ولی در کل با نمک بود خوشم اومد اورین اورین[نیشخند][دست]

ریحون

بامزه بود