@@@** خوش بحالت فاحشه... **@@@

هنوز هستند پسرانی که بوی مردانگی می دهند
در دستانشان عزت یک مرد،
یک مرد، واقعی لمس می شود
اهل ناموس بازی نیستند!
می شود روی حرف و قول هایشان حساب کرد ...
هنوز هم هستند
دخترانی که تنشان بوی محبت خالص می دهد
بکرند...
نابند...
لمس نشده اند...
آری ، هنوز هم هستند !
نادرند !
کمیاب اند !
پاک اند !
هنوز آدم هایی از جنس فرشته پیدا می شود / هستند !
نادرند !
کمیاب اند !
اما هستند ..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
خوش به حالت فاحشه...!!
از همان ابتدا می دانی از تو چه می خواهند،
خوش به حالت که کسی
تو را با حرفهای عاشقانه خام نمی کند،
خوش به حالت که می دانی
آدم های کنارت لحظه ای هستند و با طلوع خورشید
ترکت می کنند...
خوش به حالت که هیچ گاه انتظارشان را نمی کشی و
می دانی برای
شب دیگرشان فاحشه ی دیگر را در آغوش دارند.
من فاحشه نیستم،هیچ کدام از اینها را نمی دانستم
شاید برای همین
/ 1 نظر / 9 بازدید
ساناز

خیلی قشنگ بود خیلی اما به نظر من دختراییم که حتی حرفشو میزنن و چندین بار با دوس پسرشون به هم زدن فاحشه هستند به هر حال همیشه همچی اول با حرف بعد نگاه روع میشه و جامعه ما پر از این نگاه ... [ناراحت]