عذاب

حالا که امید بودن تو درکنارم داره میمیره ... منمو گریه ی ممتد نصفه شبو دوباره دلم میگیره ... حالا که نیستی و بغض گلمو گرفته چجوری بشکنمش ...
بیا ببین دقیقه هایی که نیستی اوندقه دلگیره که داره از غصه میمیره...
عذابم میده این جای خالی زجرم میده این خاطراتو فکرم بی تو داغون و خستس کاش بره از یادم اون صداتو ...
منمو این جای خالی که بی تو هیچوقت پر نمیشه ... منمو این عکس کهنه که از گریم دلخور نمیشه ... منمو این حال و روزی که بی تو تعریفی نداره ... منمو این جسم توخالی که بی تو هی کم میاره ... عذابم میده این جای خالی زجرم میده این خاطراتو فکرم بی تو داغونو خستس کاش بره از یادم اون صداتو ...

/ 0 نظر / 2 بازدید