خانوم شماره بدم پاره میکنی؟

خانوم نازتو بخورم...شب شام نخورم؟

خانوم ببخشید مستقیم از کدوم طرفه؟خانوم شماره ی کفشمو بدم؟!!

خانوما شما دو تا سه قلوئید؟

خانوم دهات چه خبر؟

این روزها همه به من شماره می‌دهند شما چطور؟

هندونه بیار قاچ کنم لباتو بیار ماچ کنم

خانوم جیگرتو واسم بلوتوث میکنی؟

جیگرتو یواشکی بخورم...!


ببخشید شما چقدر شبیه دوست دختره آیندهء من هستین..!در برخورد با چنتا دختره زیبا

هنوز فصله هلو نشده؟

میگن خوشتیپا رو میگیرن!!... نرو جلوتر نمیگیرنت ضایع میشیدر برخورد با چنتا دختره کم سن

اِ مهد کودک تعطیل شد شما اومدین بیرون؟اینم چند تا متلک که به دخترهای دماغ عملی میتونید بندازید

خانوم شما بینیتونو ختنه کردید؟

?? بار دیگه دماغتو عمل کنی تازه میشی مثل ابی!

خانوم شما دماغتونو مدل خوکی عمل کردید؟

خانوم میاید دماغامون عوض؟

اینو صافکاری کرده که بعدا درخت بکاره...

اینو دماغشو تازه خریده برچسبش و نکنده...

خانم شما دماغتونو چند ختنه کردین؟

خانوم کلیه هاتو فروختی دماغتو عمل کردی؟


میبخشید خانوم دماغتونو خر گازگرفته؟

خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟

برای اونایی که اصلاح نمیکنن

ابرو رو نگاه سیبیله...!

خانوم سیبیلتو بده داد بزنیم...!