از همه ی عزیزان ممنون که بهم سر زدین.

معذرت میخوام که جوابتونو ندادم.